پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3533)

2-3-1- پژوهش‌های داخلیError! Bookmark not defined.2-3-2- پژوهش‌های خارجیError! Bookmark not defined.2-4- خلاصه فصلError! Bookmark not defined.فصل سوم……………………………………………………………………………………57-433-1- مقدمه833-2- روش پژوهش843-3- فرضیه‌های پژوهش843-4- مدل پژوهشError! Bookmark not defined.3-5- متغیرهای پژوهشError! Bookmark not defined.3-5-1- متغیرها و نحوه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3546)

2-11-4- ارزیابی اثربخشی درونی332-11-5- ارزیابی اثربخشی بیرونی352-11-6- تعیین‌ بازده‌ آموزش36عنوان صفحه 2-11-7- ارتقاء کیفیت‌ آموزش372-11-8- ارزیابی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی392-11-10- عوامل مؤثر براثربخشی برنامه‌های آموزشی412-11-11- مؤلفه‌های اثربخشی422-11-12- دیدگاه‌های اثر بخشی432-11-13- رویکردهای موجود به اثربخشی442-11-13-1- رویکرد مبتنی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3535)

به نام خدااظهارنامهاینجانب حسن فتاحی نافچی دانشجوی رشته حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی اظهار می‌کنم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3547)

اعتماد انگیزه محور …………………………………………………………………………………..36سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد…………………………………………………………….37انواع اعتماد بر اساس سطوح تجزیه و تحلیل و منبع اطلاعاتی………………………………..38 اعتماد بین فردی…………………………………………………………………………………..39 اعتماد شبکه ای……………………………………………………………………………….39 اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………..40 انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد…………………………………………………………41 Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3536)

1-7- استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش71-8- تعریف واژه‌های کلیدی81-9- ساختار پژوهش8فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1- مقدمه102-2- مبانی نظری102-2-1- بحران مالی102-2-1-1- دلایل بحران مالی112-2-1-2- مراحل بحران مالی122-2-1-3- نشانه‌های بحران مالی132-2-2- اقلام تعهدی142-2-2-1- اقلام تعهدی اختیاری152-2-2-2- Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3548)

– مشخص کردن سهم هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده در پیش بینی اثربخشی دانشگاه از نظر کارکنان– مشخص کردن تفاوت دانشکده‌های مختلف، از میزان برخورداری از ابعاد سازمان یادگیرنده– مشخص کردن تفاوت نگرش کارکنان نسبت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3537)

2-2-3- 5- عدم همسویی بین مدیریت، حسابرسان و سایر مسئولان142-2-4- پیامدهای تجدید ارائه صورت‌های مالی142-2-4-1- واکنش بازار به تجدید ارائه152-2-4-2- تغییرات حاکمیت شرکتی162-2-4-3- کاهش اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان162-2-4-4- کاهش رشد شرکت172-2-5- تجدید ارائه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3549)

جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت…………………………………………………………………………………………………………..45 مطالعات رنسیس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………………….49 رویکردهای جوّ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..50. رویکرد ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………………………50 رویکرد ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50رویکرد تعاملی……………………………………………………………………………………………………………………………………………51 رویکرد فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..52ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..54 شاخص‌های جوّ سالم سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….56 جو سازمانی چگونه عمل می کند………………………………………………………………………………………………………………..57 تفاوت جو سازمانی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3538)

2-3-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………..32 2-3-2- پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………….37 2-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………39فصل سوم: روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………….60-41 3-1- مقدمه42 3-2- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها42 3-3- سؤال‌های پژوهش433-4- فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….443-5- متغیرهای پژوهش 443-5-1- متغیر مستقل453-5-2- متغیر وابسته473-5-3- Read more…

By 92, ago