مقالات و پایان نامه ها

طرح تدبیر دبستان مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

طرح تدبیر دبستان مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل چگونگی نگارش طرح تدبیر دبستان 98-1397مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه طرح تدبیر دبستان چیست ؟ طرح تدبیر دبستان عنوان طرحی است که در Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3549)

جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت…………………………………………………………………………………………………………..45 مطالعات رنسیس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………………….49 رویکردهای جوّ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..50. رویکرد ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………………………50 رویکرد ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50رویکرد تعاملی……………………………………………………………………………………………………………………………………………51 رویکرد فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..52ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..54 شاخص‌های جوّ سالم سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….56 جو سازمانی چگونه عمل می کند………………………………………………………………………………………………………………..57 تفاوت جو سازمانی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3548)

– مشخص کردن سهم هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده در پیش بینی اثربخشی دانشگاه از نظر کارکنان– مشخص کردن تفاوت دانشکده‌های مختلف، از میزان برخورداری از ابعاد سازمان یادگیرنده– مشخص کردن تفاوت نگرش کارکنان نسبت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3547)

اعتماد انگیزه محور …………………………………………………………………………………..36سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد…………………………………………………………….37انواع اعتماد بر اساس سطوح تجزیه و تحلیل و منبع اطلاعاتی………………………………..38 اعتماد بین فردی…………………………………………………………………………………..39 اعتماد شبکه ای……………………………………………………………………………….39 اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………..40 انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد…………………………………………………………41 Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3546)

2-11-4- ارزیابی اثربخشی درونی332-11-5- ارزیابی اثربخشی بیرونی352-11-6- تعیین‌ بازده‌ آموزش36عنوان صفحه 2-11-7- ارتقاء کیفیت‌ آموزش372-11-8- ارزیابی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی392-11-10- عوامل مؤثر براثربخشی برنامه‌های آموزشی412-11-11- مؤلفه‌های اثربخشی422-11-12- دیدگاه‌های اثر بخشی432-11-13- رویکردهای موجود به اثربخشی442-11-13-1- رویکرد مبتنی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3544)

فصل دوم : ادبیات تحقیقمقدمه191-2) نظریه بازار کارای سرمایه202-2)اهمیت و ویژگی های بازار کارا213-2)نقد نظریه بازارهای کارا224-2)استثناهای مالی241-4-2)مدل فاما و فرنچ242-4-2)اعلامیه های سود263-4-2)اثر ضریب قیمت به سود274-4-2)اثر اندازه285-4-2)سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی286-4-2)نوسان پذیری بالای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3542)

2.6 بررسی تطبیقی سود جامع در سطح ایران و بینالملل…………………………………………………………………….492.6.1 تعریف سود جامع…………………………………………………………………………………………………………………….512.6.2 سایر اجزای سود جامع…………………………………………………………………………………………………………….522.6.2.1 تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی داراییها……………………………………………………………………532.6.2.2 سود یا زیان اکچوئری در طرحهای مزایای معین………………………………………………………..542.6.2.3 تعدیلات تسعیر ارز……………………………………………………………………………………………………….562.6.2.4 سود Read more…

By 92, ago